Công ty cổ phần bất động sản Hưng Gia là một công ty chuyên về các lĩnh vực: - Kinh doanh bất động sản, - Tư vấn môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Quảng cáo Vốn điều lệ: 99.000.000.000 ( chín mươi chín tỷ đồng) Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản và các lĩnh vực khác, đội ngũ nhân viên ưu tú đã có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực Bất động sản. Chúng tôi luôn tâm nguyện phải cố gắng hết mình, cống hiến hết mình vì công việc, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc gìn giữ và phát triển đất nước ngày càng giầu mạnh hơn.